Chào các bạn đây là website mình tao ra là có mục đích hướng dẫn các bạn hack vcoin một cách hiêu quả,và nhận dạng các websites lừa đảo hack vcoin.

Đầu tiên xin giới thiệu mình là một lập trình viên của học viện CNTT America.Đã ra trường 3 năm  hiện giờ đang làm cho công ty micosoft việt nam.trong khi đang làm về lập trình thì mình vẫn nghiên cứu them các ngôn ngữ lập trình khác ngoài các ngôn ngữ mà mình đã dc học trong trường.và mình cũng đã tìm hiểu về hệ thống cơ sở dữ liệu(CSDL) của VTC.và sau bao công nghiên cứu mình đã rút ra một kết luận rằng hệ thống  của VTC rất hoàn hảo.rất khó sâm nhập.chúng ta chỉ có cách lợi dung chỗ hở duy nhất đó là chỗ kiếm tiềm của VTC nên có thệ họ đã nới lỏng an ninh hơn so với bảo mật cơ sở dữ liệu.đó là cổng để khách hàng nạp tiềm trực tuyến.và chúng ta có thể lợi dụng sơ hở cơ bản này.

Và xin nói them các web hack VC trực tuyến hoàn toàn là lừa đảo.Vì các web site đó dc tao ra chỉ để lừa mọi người biếu thẻ cho chúng chư chả có hack hiếc gì cả.lí do vài các web site này chỉ là một web site bình thường ko lien quan gì đến hệ thống CSDL của VTC và không thể tác động vào dữ liệu trong đó.

Và đây là danh sánh tôi đã nghiên cứu  và chứng minh dc đó là các web site lừa đảo hack VC.

http://4vnteam.co.cc

http://www.vtcebank.no1.vn

http://vcoin.biz


http://hackcf.6x.to/

http://5vnngroup.tk/

http://audition.cow.vn/

http://vcoin4you.tk

http://gamehack.6x.to/

http://gamenet8x.tk/

http://hackau9x.hack.in/

http://hackvcoinvtcvn.tk/

http://lp8x.hack.in/

http://vcoinre.com

http://nhandoivcoin.haylam.com

http://paygatevtc.net/

http://paygatevtc.net/congthanhtoantructuyen2.htm

http://perpheck.hack.in/

http://pro8x.6x.to/

http://pro8x.so1.in/

http://game4vn.6x.to

http://sms1200value.xanga.com/

http://thientg.co.cc/

http://users1.jabry.com/minhthien/paygate/hack/admin_lnkAdv_add.asp

http://paygate4vn.6x.to

http://vietnamau.hack.in

http://vipgame.hot.to/

http://www.hackcard.6x.to/

http://www.hackexp.6x.to

http://www.hackmahoa.6x.to/

http://www.hackonpay.6x.to/

http://www.boithu.com/f39/t32378.html

http://www.kiemhang.com/showthread.php?t=23495&page=28

http://www.vipk.6x.to/

http://trungtamvcoin.tk/

http://hackngroup.tk/

http://pro10x.6x.to/

http://hackvcoin.6x.to/

http://ww.vipk.6x.to

http://epay.no1.vn

http://vcoinvtcpro.tk